För Rwanda - med Rebecka och Shake Hands

Foto: JONAS AUTIO

För Rwanda - med Rebecka och Shake Hands

Kopparbergs/Göteborg FC går nu via Shake Hands in i ett spännande och viktigt samarbete med Mediabyrån.
Syftet är att hjälpa tjejer från Rwanda med funktionsvariationer till ett liv med sammanhang, mening, framtidshopp och glädje – med fotbollen i centrum.
Ett av delmålen är Gothia Cup 2021.
– Jag är stolt och glad över att vara ambassadör för det här projektet, säger KGFC:s anfallare och skyttedrottning Rebecka Blomqvist.

Allt började egentligen när Rebecka Blomqvist tidigare i sommar utsågs till Månadens Spelare i OBOS Damallsvenskan, de 10 000 kronor hon då fick valde hon att placera i klubbens CSR-projekt Shake Hands.
– Precis i den vevan hade vi börjat prata med Mediabyrån om att göra något gemensamt med dem, utöver den härliga webbtv-serien ’Säsongen’, där de följer Kopparbergs/Göteborg FC under hela 2019 med ett nytt avsnitt varje vecka, säger KGFC:s Tore Lund.
– Det projektet har ju blivit oerhört bra och en fantastisk succé. Självklart ville vi då inte stanna där…
– Och när Rebecka kände så starkt för den här satsningen var det ju bara att köra.

Shake Hands var från början ett integrationsprojekt som skapades av KGFC och Kopparbergs Bryggeri under vintern 2014/2015 i syfte att bidra till att skapa förutsättningar till integration för alla dem – inte minst unga tjejer – som kom till Sverige när flyktingvågen sköljde över Europa som mest intensivt.

– Vi hade och har bland annat haft fotbollsskolor, cuper, informationsträffar, utbyten med andra klubbar, samarbete med fantastiska Futebol Da Forca, för att nämna bara lite.
– Jag vill tro att vi gjorde en betydelsefull insats då och att vi fortfarande gör det, säger Tore Lund, CSR- och Shake Hands-ansvarig i Kopparbergs/Göteborg FC.

Han fortsätter:
– Idag är Shake Hands mer ett paraply för alla de insatser vi känner att vi vill göra för att vara en del av samhället vi lever i. Som fotbollsklubb kan vi inte stå utanför, vi är och vill vara delaktiga i vår samtid.

Samarbetet med Mediabyrån, som är en kommunal daglig verksamhet för personer med intellektuella funktionsvariationer, är ett led i det aldrig avstannande arbetet.

I år är det 25 år sedan folkmordet i Rwanda, då runt en miljon människor dödades och dubbelt så många tvingades på flykt.
Sedan dess har landet haft en anmärkningsvärd utveckling. Man är idag ett tryggt och säkert land med en allt bättre ekonomi, fortfarande väldigt fattigt dock. Inte minst märks det när det gäller förutsättningarna för personer med intellektuella funktionsvariationer.

Specialskolorna i landet har knappa resurser men drivs med stor entusiasm och vilja. Fotboll är landets mest populära sport och de senaste åren har framför allt två av landets sådana skolor satsat på fotboll för tjejer.

Kopparbergs/Göteborg FC samarbetar sedan sommaren 2019 med dessa två skolor - Rukingo i norr och Ineza i väster. Syftet är till att börja med att bidra till att skolorna får vettig utrustning. Bristen på bollar och tränings- och matchkläder är stor, fotbollsskor saknas helt och hållet.

Ambassadör för projektet är KGFC:s forward Rebecka Blomqvist.
– Jag fick frågan och tackade ja med en gång, den här typen av insatser är viktiga. Kan jag hjälpa en enda utsatt tjej i Rwanda det allra minsta, kan jag inte hitta ett enda skäl till att jag inte skulle göra det.

2020 är tanken att en fotbollsdelegation från KGFC ska besöka Rwanda och, tillsammans med de lokala tränarna, genomföra en fotbollscamp för tjejerna från Rukingo och Ineza. Campen ska genomföras i huvudstaden Kigali om allt går i lås.

Målet är att tjejerna ett år senare, 2021, deltar i Kim Källström Trophy under Gothia Cup.

KGFC:s driver ’Shake Hands Rwanda’ i samarbete med Mediabyrån daglig verksamhet. Mediabyrån kommer att finnas med under hela resan tillsammans med sin systerverksamhet i Rwanda (Le Bureau Kigali). Tillsammans kommer Mediabyrån och Le Bureau att göra en film om samarbetet och hela projektet.

Jonas Autio, samordnare på Mediabyrån daglig verksamhet, säger: 
– Mediabyrån producerar ju webb-tv-serien ’Säsongen’ om Kopparbergs/Göteborg FC, så det känns extra kul att kunna samarbeta med klubben kring det här Rwanda-utbytet också. KGFC är en väldigt positiv förening med fantastiska spelare, både på och utanför planen. En bättre ambassadör än Rebecka Blomqvist går inte att få.

Visa fler