2015 > 05

SHAKE HANDS är ett integrationsprojekt initierat av Kopparbergs/Göteborg FC och Kopparbergs Bryggeri.
Vi vill vara med när det nya Sverige byggs.
Vi skapar framtiden tillsammans!


Det handlar om Sveriges framtid, en framtid vi alla måste vara med att bygga tillsammans. Alla måste få delta, ingen får ställas utanför, lämnas vid sidan. Kopparbergs/Göteborg FC tar därför initiativ till Shake Hands, ett integrationsprojekt där målet är att bidra till att göra Sverige till en lite bättre, mer jämlik, välkomnande och tolerant plats att leva på.

Läs hela inlägget »